Contact

Toestemming

CBD Pure B.V. hecht grote waarde aan uw privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam met uw gegevens om. CBD Pure B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van CBD Pure B.V. bepaalde werkzaamheden verrichten. In die gevallen maken wij afspraken met de andere partijen over de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens in dit contactformulier worden verwerkt voor correspondentiedoeleinden en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens worden niet langer dan 365 dagen bewaard, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren. Meer informatie over hoe CBD Pure B.V. omgaat met uw persoonsgegevens kunt u nalezen in ons privacybeleid en in onze privacyverklaring.

High quality products

100% natural

Laboratory tested